blog

09/12/2010
10:22 pm

hlp in Asia Developer Summit, Taipei

เมื่อวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2010 ที่ผ่านมา หัวลำโพงได้รับเชิญจาก Microsoft ให้ไปเป็นผู้บรรยายในงาน Asia Developer Summit จัดขึ้นที่เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดยงานนี้ถือเป็นการรวมตัว Developer ทั่วทั้งไต้หวันเพื่อเรียนรู้ พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องของ Windows Phone 7 (WP7) ที่เพิ่งวางขายได้ไม่นานมานี้ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน

หัวข้อในวันแรกจะเป็นการพูดถึงการนำ WP7 มาพัฒนาใช้งานในด้านต่างๆ เช่น การนำ WP7 มาทำเป็น mobile learning, การพัฒนาเกมส์ 3 มิติบน WP7 ด้วย 3D XNA, การนำ WP7 มาใช้ร่วมกับ Cloud Service นอกจากนี้ ยังมีการพูดถึง Mobile Reading ในยุคของ Social Media และการพัฒนา WP7 App ด้วยการใช้ MotherApp โดยให้ผู้พัฒนาเขียน App ด้วย HTML แล้ว compile ไปเป็น App ได้เลยทันที โดยในช่วงสุดท้ายจะเป็นการเปิด panel เพื่อมาพูดคุยกันในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้นักพัฒนาซอฟท์แวร์อิสระประสบความสำเร็จในตลาด WP7” โดยทาง Microsoft ได้เชิญหัวลำโพง พร้อมกับ agate จากอินโดนีเซีย เข้าร่วมการเปิด panel ในครั้งนี้ด้วย

ส่วนในวันที่สองจะเป็นการเจาะลึกการพัฒนา WP7 ด้วย Silverlight และ การพัฒนา XNA เพื่อทำ Cross platform

บรรยากาศเป็นไปด้วยความกันเอง มีการ Discuss และ Feedback ตลอดการสัมมนา คาดว่าอีกไม่นาน Microsoft จะนำ Feedback เหล่านี้ไปปรับปรุงและทำให้การพัฒนา WP7 App รวมถึงการนำ App ขึ้น Marketplace ทำได้สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(Visited 29 times, 1 visits today)

comments