lifestyle

ค่ำคืนแห่งการปิดงาน

21/01/2011

จริงๆแล้วถ้าให้เขียนบล็อคถึง “ค่ำคืนแห่งการปิดงาน” คงจะต้องเขียนเดือนละสองสามครั้งเลยทีเดียว ฮ่าๆ แต่ครั้งนี้ก็พิเศษหน่อยละกัน ขอเขียนขึ้นมาเพราะผลงานชิ้นที่กำลังจะ Launch นี้เป็นผลงานที่ตั้งใจทำกันมาก